บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตสินค้าที่มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ทำธุรกิจบนพื้นฐานของจริยธรรมเพื่อสังคมโดยส่วนรวมและสภาพแวดล้อม บริษัทฯเห็นถึงการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และได้มีส่วนร่วมในกิจกรมต่างๆกับสังคมและสิ่งแวดล้อมผ่านบุคลากรของบริษัทฯ และสามารถแบ่งเป็น 4 กลุ่มคือ สังคม สถาพแวดล้อม ลูกค้า และบุคคลากร
สังคม
พนักงานและผู้บริหารบริจากโลหิตให้กับกาชาด จังหวัดสิงห์บุรี จำนวน 9,600 ซี. ซี.
บริษัทฯ สนับสนุนการศึกษาดูงานระบบการผลิตของวิทยาลัยเทคนิคของจังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดใกล้เคียง เพื่อให้นักศึกษามีประสพการณ์ ของระบบการผลิต การควบคุมคุณภาพและการจัดการ
บริษัทฯ เป็นผู้สนับสนุนในการจัดกิจกรรมการแข่งขันโบว์ลิ่ง หาเงินเพื่อเป็นทุนให้กับเด็กตาบอดและพิการซ้ำซ้อน
บริษัทฯ ส่งทีมฟุตบอลเข้าร่วมการแข่งขันชิงถ้วยรางวัล “ถ้วยแรงงาน” ของจังหวัดสิงห์บุรี เพื่อป้องกันยาเสพติด ซึ่งจัดโดยกระทรวงแรงงาน จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดสิงห์บุรี
สนับสนุนจำนวนเงิน 150,000 บาท เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษายากจน ผ่านทางสมาคมศิษเก่ามหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
สภาพแวดล้อม
สภาพแวดล้อมในสังคมและในชุมชนเป็นจุดหนึ่งที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญ สถานที่ตั้งโรงงานได้ถูออกแบบให้มีการจัดสถาพแวดล้อมด้วยสวนย่อม ต้นไม้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาสถาพแวดล้อม บริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อย ได้สนับสนุนการนำกลับมาใช้ของกระดาษในสำนักงาน
น้ำที่ใช้แล้วจะถูกน้ำไปทำการบำบัดและนำกลับมาใช้ในการ รดน้ำต้นไม้ สวนย่อม และสนามฟุตบอลในบริเวณโรงงาน
รถยนต์ รถบรรทุก และเครื่องจักรขนาดใหญ่ ของบริษัทฯ ใช้น้ำมัน แก๊สโซฮอล และน้ำมันไบโอดีเซล เป็นเชื้อเพลิง เพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อน ลดการนำเข้าของน้ำมันจากต่างประเทศ ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจ และลดไอเสียจากเครื่องยนต์
ลูกค้า
บริษัทฯ สนับสนุนกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในของลูกค้า เช่น ฟุตบอล บาสเกตบอล วอลเลย์บอล และกอฟ์ล การกุศลซึ่งจัดขึ้นโดยลูกค้าของบริษัทฯ ได้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการไฟฟ้านครหลวง เป็นต้น
พนักงาน
บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาบุคคลากร หลักสูตรการศึกษาและการฝึกอบรมได้ถูกจัดขึ้นเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของพนักงานทั้งในบริษัทฯ และภายนอกบริษัทฯ ในปี พ.ศ. 2550 หลักสูตรการฝึกอบรมทั้งภายในบริษัทฯ และภายนอกบริษัทฯ ที่บริษัทฯจัดให้พนักงานฝึกอบรมมีทั้งสิ้น
รางวัล และเกียรติคุณ
บริษัทฯ ได้รับเกียรติบัตรและการยกย่องในเกียรติคุณหลายกิจกรรมในปี พ.ศ. 2550 ดังนี้
บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล “สถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2550” โดยกระทรวงแรงงาน จากนายกรัฐมนตรี พล. อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน
บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) ได้รับการยกย่องคุณความดีในการสนับสนุน ร่วมพิจารณาหลักสูตรการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี เพื่อที่จะได้จัดหลักสูตรการศึกษาสำหรับนักศึกษาให้เหมาะสมกับความต้องการของสถานประกอบกิจการต่างๆ
บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) ได้รับเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี จากการที่บริษัทฯ ให้การช่วยเหลือชุมชนต่างๆในจังหวัดสิงห์บุรี
บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) ได้รับการยกย่องเกียรติคุณจากจังหวัดสิงห์บุรีในการสนับสนุนและดำเนินกิจกรรมความปลอดภัยในที่ทำงานของเดือนร่วมกับทางจังหวัดสิงห์บุรี