บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)  ผู้ผลิตและจำหน่ายลูกถ้วยไฟฟ้าที่ใช้ในการระบบส่ง และจำหน่ายกระแสไฟฟ้า ระบบการผลิตที่ ทันสมัย การจัดเตรียมวัตถุดิบ เครื่องรีดดินเตาเผา และระบบ ประกันคุณภาพ ISO9001 ทำให้ผลิตและจำหน่ายลูกถ้วยไฟฟ้าที่มีคุณภาพสูง การพัฒนาและค้นคว้าทำให้  AI เป็นผู้นำการออกแบบและผลิตในอุตสาหกรรมผลิตลูกถ้วยไฟฟ้า
ลูกถ้วยไฟฟ้าชนิดแรงดันไฟฟ้าต่ำ
ลูกถ้วยล้อ  ลูกถ้วยยึดโยง  ลูกถ้วยไฟฟ้ารองเคเบิล
ลูกถ้วยไฟฟ้าชนิดแรงดันไฟฟ้าปานกลาง
ลูกถ้วยแท่ง ลูกถ้วยแท่งก้านตรง ลูกถ้วยแท่ง
เคเบิ้ลสเปเซอร์ ชนิด Alumina
ลูกถ้วยไฟฟ้าชนิดแรงดันไฟฟ้าสูง
ลูกถ้วยแขวน ลูกถ้วยแท่ง 115 KV ลูกถ้วยแท่ง 115 KV