คลิปวีดีโอ ปี 2556 ปี 2555 ปี 2554 ปี 2553 ปี 2552 ปี 2550
ปี 2556
Operating Results 2Q-2013 วันที่ 14 สิงหาคม 2556
ไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 2ไตรมาส 3Year 2012
Operating Results of 2Q-2012
ปี 2555
Operating Results 1Q-2012 วันที่ 28 พฤษภาคม 2555
Operating Results 2Q-2012 วันที่ 22 สิงหาคม 2555
Operating Results 3Q-2012 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2555
Operating Results Year 2012 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556
Operating Results of 1Q-2012
วันที่: 28 พฤษภาคม 2555
ระยะเวลา: 00:47:00 ชั่วโมง
Operating Results of 2Q-2012
วันที่: 22 สิงหาคม 2555
ระยะเวลา: 01:02:26 ชั่วโมง
Operating Results of 3Q-2012
วันที่: 22 พฤศจิกายน 2555
ระยะเวลา: 01:24:03 ชั่วโมง
Operating Results of Year 2012
วันที่: 27 กุมภาพันธ์ 2556
ระยะเวลา: 01:04:57 ชั่วโมง
ปี 2554
Operating Results 1Q-2011 วันที่ 12 พฤษภาคม 2554
Operating Results 2Q-2011 วันที่ 15 สิงหาคม 2554
Operating Results Year-2011 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555
ไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 4
Operating Results of 1Q-2011
วันที่: 12 พฤษภาคม 2554
ระยะเวลา: 1:17:16 ชั่วโมง
Operating Results of 2Q-2011
วันที่: 15 สิงหาคม 2554
ระยะเวลา: 1:17:52 ชั่วโมง
Operating Results Year-2011
วันที่: 24 กุมภาพันธ์ 2555
ระยะเวลา: 47:11 นาที
ปี 2553
Operating Results 1Q-2010 วันที่ 27 พฤษภาคม 2553
Operating Results 2Q-2010 วันที่ 19 สิงหาคม 2553
Operating Results 3Q-2010 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2553
Operating Results Year-2010 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554
ไตรมาส 3ไตรมาส 4
Operating Results of 3Q-2010
วันที่: 12 พฤศจิกายน 2553
ระยะเวลา: 51:28 นาที
Operating Results Year-2010
วันที่: 25 กุมภาพันธ์ 2554
ระยะเวลา: 1:10:20 ชั่วโมง
ปี 2552
Operating Results 1Q-2009 วันที่ 18 พฤษภาคม 2552
Operating Results 2Q-2009 วันที่ 14 สิงหาคม 2552
Operating Results 3Q-2009 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2552
Operating Results Year 2009 วันที่ -
ปี 2551
Operating Results 1Q-2008 วันที่ 20 พฤษภาคม 2551
Operating Results 2Q-2008 วันที่ 1 สิงหาคม 2551
Operating Results 4Q-2008 วันที่ 11 มีนาคม 2552