เอกสารนำเสนอ ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555 ปี 2554 ปี 2553 ปี 2552 ปี 2551 ปี 2550
 
ปี 2556 ไฟล์ดาวน์โหลด  
Operating Results 1Q-2012 ดาวน์โหลด PDF Format 1,377.67KB
Operating Results 2Q-2012 ดาวน์โหลด PDF Format 1,192.72KB
Operating Results 3Q-2012 ดาวน์โหลด PDF Format 1,321.29KB
Operating Results Year 2012 ดาวน์โหลด PDF Format 1,318.74KB
   
 
ปี 2555 ไฟล์ดาวน์โหลด  
Operating Results 1Q-2012 ดาวน์โหลด PDF Format 1,377.67KB
Operating Results 2Q-2012 ดาวน์โหลด PDF Format 1,192.72KB
Operating Results 3Q-2012 ดาวน์โหลด PDF Format 1,321.29KB
Operating Results Year 2012 ดาวน์โหลด PDF Format 1,318.74KB
   
 
ปี 2554 ไฟล์ดาวน์โหลด  
Operating Results 1Q-2011 ดาวน์โหลด PDF Format 1,348.73KB
Operating Results 2Q-2011 ดาวน์โหลด PDF Format 1,351.76KB
Operating Results 4Q-2011 ดาวน์โหลด PDF Format 2,128.83KB
 
 
ปี 2553 ไฟล์ดาวน์โหลด  
Operating Results 1Q-2010 ดาวน์โหลด PDF Format 1,346.42KB
Operating Results 2Q-2010 ดาวน์โหลด PDF Format 1,349.16KB
Operating Results 3Q 2010 ดาวน์โหลด PDF Format 1,346.52KB
Operating Results Year-2010 ดาวน์โหลด PDF Format 1,349.10KB
 
 
ปี 2552 ไฟล์ดาวน์โหลด  
Opportunity day presentation, March 11, 2009 ดาวน์โหลด PDF Format 1,482.55KB
Opportunity day presentation, May 18,2009 ดาวน์โหลด PDF Format 1,472.40KB
Opportunity day presentation, August 14, 2009 ดาวน์โหลด PDF Format 1,455.21KB
Opportunity day presentation, November 18, 2009 ดาวน์โหลด PDF Format 1,361.85KB
 
 
ปี 2551 ไฟล์ดาวน์โหลด  
Opportunity Day Presentation, March 6, 2008 ดาวน์โหลด PDF Format 1,165.64KB
Opportunity Day Presentation, May 20, 2008 ดาวน์โหลด PDF Format    388.27KB
Thailand Focus-Global Roadshow, 9 -14 June 2008 : Singapore – London – New York ดาวน์โหลด PDF Format    399.27KB
Opportunity day Presentation, September 1, 2008 ดาวน์โหลด PDF Format 1,538.06KB
Opportunity day presentation, November 14,2008 ดาวน์โหลด PDF Format 1,481.16KB
 
 
ปี 2550 ไฟล์ดาวน์โหลด  
Opportunity day Presentation, November 15, 2007 ดาวน์โหลด PDF Format    246.87KB
Non Deal Roadshow Singapore – Hong Kong ดาวน์โหลด PDF Format 1,018.96KB
Analyst Meeting March 2007 ดาวน์โหลด PDF Format    246.87KB
 
 
*** ถ้าท่านพบปัญหาในการเรียกอ่านเอกสาร ***
กรุณาดาวน์โหลดโปรแกรมPDF (Portable Document Format)