2560
ประจำปี 2560 ดาวน์โหลด
ข้อมูลทางการเงิน ไตรมาสที่ 1 ปี 2560 ดาวน์โหลด PDF format 855.288KB
2559
ประจำปี 2559 ดาวน์โหลด
ข้อมูลทางการเงิน ไตรมาสที่ 1 ปี 2559 ดาวน์โหลด PDF format 989.77KB
ข้อมูลทางการเงิน ไตรมาสที่ 2 ปี 2559 ดาวน์โหลด PDF format 1,134.71KB
ข้อมูลทางการเงิน ไตรมาสที่ 3 ปี 2559 ดาวน์โหลด PDF format 1,125.02KB
ข้อมูลทางการเงิน ปี 2559 ดาวน์โหลด PDF format 1,727.48KB
2558
ประจำปี 2558 ดาวน์โหลด
ข้อมูลทางการเงิน ไตรมาสที่ 1 ปี 2558  ดาวน์โหลด PDF format 1,049.82KB
ข้อมูลทางการเงิน ไตรมาสที่ 2 ปี 2558  ดาวน์โหลด PDF format 1,268.89KB
ข้อมูลทางการเงิน ไตรมาสที่ 3 ปี 2558  ดาวน์โหลด PDF format 1,283.77KB
ข้อมูลทางการเงิน ปี 2558 ดาวน์โหลด PDF format 1,696.94KB
2557
ประจำปี 2557 ดาวน์โหลด
ข้อมูลทางการเงิน ไตรมาสที่ 1 ปี 2557 ดาวน์โหลด PDF format 792.69KB
ข้อมูลทางการเงิน ไตรมาสที่ 2 ปี 2557 ดาวน์โหลด PDF format 841.98KB
ข้อมูลทางการเงิน ไตรมาสที่ 3 ปี 2557 ดาวน์โหลด PDF format 875.30KB
ข้อมูลทางการเงิน  ปี 2557 ดาวน์โหลด PDF format 1,499.11KB
2556
ประจำปี 2556 ดาวน์โหลด
ข้อมูลทางการเงิน ไตรมาสที่ 1 ปี 2556 ดาวน์โหลด PDF format 920.58KB
ข้อมูลทางการเงิน ไตรมาสที่ 2 ปี 2556 ดาวน์โหลด PDF format 1,023.90KB
ข้อมูลทางการเงิน ไตรมาสที่ 3 ปี 2556 ดาวน์โหลด PDF format 1,046.12KB
ข้อมูลทางการเงิน ปี 2556 ดาวน์โหลด PDF format 1,458.44KB
255525542553255225512550254925482547
ประจำปี 2555 ดาวน์โหลด
ข้อมูลทางการเงิน ไตรมาสที่ 1 ปี 2555 ดาวน์โหลด PDF format 810.68KB
ข้อมูลทางการเงิน ไตรมาสที่ 2 ปี 2555 ดาวน์โหลด PDF format 817.68KB
ข้อมูลทางการเงิน ไตรมาสที่ 3 ปี 2555 ดาวน์โหลด PDF format 840.88KB
ข้อมูลทางการเงิน ปี 2555 ดาวน์โหลด PDF format 1,208.56KB
ประจำปี 2554 ดาวน์โหลด
ข้อมูลทางการเงิน ไตรมาสที่ 1 ปี 2554 ดาวน์โหลด PDF format 836.45KB
ข้อมูลทางการเงิน ไตรมาสที่ 2 ปี 2554 ดาวน์โหลด PDF format 883.85KB
ข้อมูลทางการเงิน ไตรมาสที่ 3 ปี 2554 ดาวน์โหลด PDF format 897.78KB
ข้อมูลทางการเงิน ปี 2554 ดาวน์โหลด PDF format 1,248.80KB
ประจำปี 2553 ดาวน์โหลด
ข้อมูลทางการเงิน ไตรมาสที่ 1 ปี 2553 ดาวน์โหลด PDF format 799.35KB
ข้อมูลทางการเงิน ไตรมาสที่ 2 ปี 2553 ดาวน์โหลด PDF format 848.86KB
ข้อมูลทางการเงิน ไตรมาสที่ 3 ปี 2553 ดาวน์โหลด PDF format 870.38KB
ข้อมูลทางการเงิน ปี 2553 ดาวน์โหลด PDF format 1,129.05KB
ประจำปี 2552 ดาวน์โหลด
ข้อมูลทางการเงิน ไตรมาสที่ 1 ปี 2552 ดาวน์โหลด PDF format 784.13KB
ข้อมูลทางการเงิน ไตรมาสที่ 2 ปี 2552 ดาวน์โหลด PDF format 853.87KB
ข้อมูลทางการเงิน ไตรมาสที่ 3 ปี 2552 ดาวน์โหลด PDF format 861.58KB
ข้อมูลทางการเงิน ปี 2552 ดาวน์โหลด PDF format 1,079.56KB
ประจำปี 2551 ดาวน์โหลด
ข้อมูลทางการเงิน ไตรมาสที่ 1 ปี 2551 ดาวน์โหลด PDF format 1,158.79KB
ข้อมูลทางการเงิน ไตรมาสที่ 2 ปี 2551 ดาวน์โหลด PDF format 807.18KB
ข้อมูลทางการเงิน ไตรมาสที่ 3 ปี 2551 ดาวน์โหลด PDF format 766.27KB
ข้อมูลทางการเงิน ปี 2551 ดาวน์โหลด PDF format 1,083.66KB
ประจำปี 2550 ดาวน์โหลด
ข้อมูลทางการเงิน ไตรมาสที่ 1 ปี 2550 ดาวน์โหลด PDF format 1.05 KB
ข้อมูลทางการเงิน ไตรมาสที่ 2 ปี 2550 ดาวน์โหลด PDF format 1.16 KB
ข้อมูลทางการเงิน ไตรมาสที่ 3 ปี 2550 ดาวน์โหลด PDF format 1.18 KB
ข้อมูลทางการเงิน ปี 2550 ดาวน์โหลด PDF format 1.05 KB
ประจำปี 2549 ดาวน์โหลด
ข้อมูลทางการเงิน ไตรมาสที่ 1 ปี 2549 ดาวน์โหลด PDF format 966.83KB
ข้อมูลทางการเงิน ไตรมาสที่ 2 ปี 2549 ดาวน์โหลด PDF format 1,043.22KB
ข้อมูลทางการเงิน ไตรมาสที่ 3 ปี 2549 ดาวน์โหลด PDF format 1,096.38KB
ข้อมูลทางการเงิน ปี 2549 ดาวน์โหลด PDF format 1,443.53KB
ประจำปี 2548 ดาวน์โหลด
ข้อมูลทางการเงิน ไตรมาสที่ 1 ปี 2548 ดาวน์โหลด PDF format 610.57KB
ข้อมูลทางการเงิน ไตรมาสที่ 2 ปี 2548 ดาวน์โหลด PDF format 1,499.83KB
ข้อมูลทางการเงิน ไตรมาสที่ 3 ปี 2548 ดาวน์โหลด PDF format 1,099.27KB
ข้อมูลทางการเงิน ปี 2548 ดาวน์โหลด PDF format 1,399.77KB
ประจำปี 2547 ดาวน์โหลด
ข้อมูลทางการเงิน ไตรมาสที่ 1 ปี 2547 ดาวน์โหลด PDF format 340.45KB
ข้อมูลทางการเงิน ไตรมาสที่ 2 ปี 2547 ดาวน์โหลด PDF format 789.23KB
ข้อมูลทางการเงิน ไตรมาสที่ 3 ปี 2547 ดาวน์โหลด PDF format 745.24KB
ข้อมูลทางการเงิน ปี 2547 ดาวน์โหลด PDF format 825.34KB
*** ถ้าท่านพบปัญหาในการเรียกอ่านเอกสาร ***
กรุณาดาวน์โหลดโปรแกรมPDF (Portable Document Format)