บริษัท เอไอ โลจิสติกส์ จำกัด  ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าทางบกและทางชายฝั่งทะเลโดยเรือขนส่งสินค้า มีความชำนาญในการขนส่งน้ำมันเครื่อง น้ำมันปาล์มดิบ น้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันปาล์มด้วยเรือที่ให้บริการมีอุปกรณ์ทำความร้อนให้กับสินค้าใน ระหว่างการขนส่งสินค้า